Seltsist

Halinga Jahimeeste Selts (HJS) asub Pärnumaal, Põhja-Pärnumaa vallas. Esimesed andmed HJS kohta on paberile kantud 5.03.1964.a. V.S.Ü. „Kalev“ jahindusklubi Pärnu-Jaagupi osakonna Vahenurme sektsiooni protokollide raamatust. Sektsiooni kuulusid tol ajal Vahenurme (17) ja Pärnu-Jaagupi (arv teadmata) jahimehed (jahisportlased). Käesolev protokollide raamat lõppeb 29.12.1968.a. ning jätkub 17.03.1982.a. protokolliga nr. 53. Halinga Jahisektsiooni nime all. Kuni 1992 aastani kuulus HJS Pärnu Jahimeeste Liidu alla. 10.02.1992.a iseseisvuti ja sektsiooni nimeks sai Halinga Jahimeeste Selts. HJS-is keskmiselt 50 liiget, 5-liikmeline juhatus ja kontrollorgan on 3-liikmeline revisjonikomisjon.

Halinga Jahimeeste Selts on saanud Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetust. Antud toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ alaliik. Sellega toetatakse kütitud ulukite käitlemiseks jahipiirkondadesse nõuetekohaste käitlemiskohtade väljaehitamist, et oleks tagatud kütitud uluki käitlemisel hügieenitingimuste, bioohutuse ja -turvalisuse meetmete rakendamine.

Meie partnerid

 

© Halinga Jahimeeste Selts